slide1

Het is onze doelstelling om vooraf een kostenindicatie te maken voor de uit te voeren advies-werkzaamheden..

Voor de standaardmetingen (Co2, luchtvochtigheid, isolatielekken) hanteren we standaard advieskosten.

1. Infra Rood meting (isolatielekken).
Eenmalig € 60,- voor de apparatuur. Inspectie- en (foto)rapportage € 65,- per uur.
(Uitgangspunt is 3 uur voor een gebouw van gemiddelde omvang).
Indien de rapportage aantoont dat er problemen zijn gelokaliseerd kunnen wij onderzoek doen naar de oorzaken en oplossingen aandragen (volgens bovengenoemde uurtarief).

2. 48-uurs CO-2 luchtkwaliteitmeting.
Programmeren en plaatsen van CO-2 meter: € 15,- per CO-2 meter
Indien wij naderhand de CO-2 meters digitaal uitlezen en de grafieken toezenden bedragen de kosten € 65,- voor de eerste CO-2 meter en vervolgens € 25,- voor elke volgende CO-2 meter.

3. 48-uurs luchtvochtigheid / condensmeting.
Het programmeren van de datalogger ,het digitaal uitlezen en toezenden van de grafieken kost € 35,- per datalogger. Indien wij de grafieken verwerken in een rapportage en een advies uitbrengen bedragen de kosten hiervoor € 65,- per uur.